Skip to content

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność, w związku z tym dokładamy wszelkich starań aby chronić powierzone nam dane i przetwarzać je zgodnie z obowiązującym prawem.

Podstawą niniejszej Polityki Prywatności jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( w skrócie “RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Konrad Heine prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ASKON Konrad Heine z siedzibą w Mysłowicach 41-400, przy ul. Brzęczkowickiej 10/16, NIP: 6431705317, REGON: 365498081, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Mysłowice i wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer wniosku 001403742/2016. Z Administratorem danych osobowych można się również skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kontakt@flerorganic.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia następujących celów przetwarzania danych:
– realizacja umowy sprzedaży, włącznie z dostawą zamówienia, odstąpienia od umowy zakupu oraz rozpatrywanie reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
– realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tworzenie analiz i statystyk, zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO,
– świadczenie usług oferowanych w sklepie oraz przesyłanie newslettera po wyrażeniu zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy sprzedaży. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji umowy, rejestracji w sklepie lub korzystania z usług sklepu.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, mianowicie:
– jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych,
– jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wówczas dane będą przetwarzane tak długo jak nakazują tego przepisy prawa,
– jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą w przypadku marketingu bezpośredniego,
– jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
– podmiotom świadczącym usługi przewozowe, kurierskie, pocztowe,
– dostawcy usług płatniczych,
– dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług,
– podmiotom świadczącym usługi księgowe.

Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, chyba że wynika to z uprzedniej i wyraźniej zgody właściciela danych lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Właścicielowi danych osobowych przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do treści swoich danych,
– prawo do sprostowania swoich danych,
– prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Profilowanie

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, na zasadach zgodnych z zasadami przetwarzania danych, w celach marketingu bezpośredniego, statystyk lub na potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do konsumentów, przy wykorzystaniu zewnętrznych aplikacji jak Google Analitics, Goodle AdWords oraz Pixela Facebooka. Działanie nie będzie wywoływało skutków prawnych wobec osoby, której dane dotyczą lub w podobny sposób istotnie na nią wpływało.

Pliki cookies

Cookies, czyli “ciasteczka” są niewielkimi informacjami wysyłanymi przez odwiedzany serwer i zapisywanymi na urządzeniu końcowym, wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych.

“Ciasteczka” są wykorzystywane m.in. do:
– zapamiętania logowania do serwisu,
– zapamiętania dodanych produktów do koszyka,
– zapamiętania preferencji celem personalizacji wyświetlanych treści, w tym reklam internetowych,
– prawidłowego funkcjonowania serwisu,
– celów statystycznych.

Wykorzystywane są następujące rodzaje cookies:
– sesyjne, czyli cookies tymczasowe, które pozostają na urządzeniu do momentu wylogowania ze strony internetowej lub też wyłączenia przeglądarki,
– stałe, czyli cookies pozostające na urządzeniu przez dłuższy czas, który można zmodyfikować w ustawieniach przeglądarki,
– zewnętrzne, czyli cookies zewnętrznych dostawców usług.

Cookies nie służą identyfikacji użytkowników, na ich podstawie w żaden sposób nie jest również ustalana tożsamość użytkowników. Za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej można zarządzać plikami cookies, w tym zaakceptować ich obsługę, zablokować pobieranie, czy usunąć cookies z urządzenia.

Zabezpieczenie danych osobowych kupujących

Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją, czy dostępem do nich osób nieupoważnionych.